Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Projesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin çevre yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Projesi gerçekleştirilmiştir.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020