Dersin İşleyişi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında üniversite öğrencileri arasında toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratmak, sivil toplum bilincini arttırmak ve kurumlar arası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla projeler üretmek için faaliyete geçmiştir. Her Fakülte ve Yüksekokulun kendine has yapısından doğan küçük uygulama farklılıkları söz konusu olsa da, Ders uygulamalarının genel bir bütünlük ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle;

Üniversitenin Koordinatörlüğünde, bütün Fakülte ve Yüksekokullar için uygulama şekli, dersin verildiği dönemde başta  proje hazırlığı sonrasında saha uygulaması şeklinde olmaktadır. Atölye ve dersler dönemin ilk 6 haftası boyunca sürmekte ve hedeflerin belirlenmesi, paydaş analizi, etkinlik planları ve bütçe hazırlanması ve kaynak geliştirme gibi proje döngü yönetimi aşamalarından geçilerek proje dosyası hazırlanmaktadır. Dönemin sonraki 6 haftasının başından itibaren ise belirlenen hedefler doğrultusunda saha çalışmaları başlatılmakta ve derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde çalışma becerisinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Haftalık çalışmalar sözlü sunumlarla sınıfa aktarılmakta ve böylece hem sınıf içinde, hem de proje gruplarında dinamik bir atmosfer yakalanması sağlanmaktadır.

Son Güncelleme: 2017-11-27 10:55:19
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024