Projenin Bitiminde Neler Yapılıyor?

Proje bitiminde öğrencilerce hazırlanan proje raporları bir dosya olarak proje danışmanı öğretim elemanlarına teslim edilmektedir. Bu dosyalarda öğrencilerin bir dönem boyunca ders kapsamında yaptığı etkinliklere dair çalışma planı, etkinlik raporları, yapılan hizmet uygulamalarıyla ilgili resim, afiş, broşür, davetiye, resmi yazı, teşekkür yazısı, hizmet edilen kesimden gelen mektuplar, basında çıkan haberler, televizyonda yayınlanan bir etkinlik yapıldıysa buna dair haberin tarihi, görüntü kayıtları v.s. gibi dokümanlar yer almaktadır.

Proje danışmanları, süreçleri, raporları, izlenimlerini ve beklenen sonuç ve katkıları vb. dikkate alarak, her öğrenci için değerlendirmelerini yapmaktadırlar.  Sonuçları, proje raporlarıyla birlikte Fakülte Koordinatörüne (yazılı olarak) teslim etmektedirler.

Fakülte/Yüksekokul Kurulu, projeler arasından “En iyi Proje” yi belirleyip, ödüllendirilmektedirler.

Fakülte ve Yüksekokulların en başarılı projeleri yılsonunda yapılacak proje şenliğinde tarafsız bir jüri önünde sunulmakta ve üniversitede “YILIN PROJESİ” olarak seçilmektedirler.

Son Güncelleme: 2017-11-27 11:00:43
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024