Üniversite Koordinatörü: Dr. Öğr. Ü. Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi: Dr. Öğr. Ü. Mustafa Mikail ÖZÇİLOĞLU

İlahiyat Fakültesi: Dr. Öğr. Ü. Hüseyin BAYSA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Dr. Öğr. Ü.. Mehmet Vahit EREN

Fen Edebiyat Fakültesi: Dr. Öğr. Ü. Muazzez HARUNOĞULLARI

Yusuf Şerefoğlu Yüksekokulu: Dr. Öğr. Ü. Hasan Hüseyin ÇAM

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Dr. Öğr. Ü. Meryem KUZUCU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:  Dr. Öğr. Ü. Fatih BUDAK

Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu:  Öğr. Gör. Dr. Melda AKBABA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Öğr. Gör. Nurgül YÜCEL

Son Güncelleme: 2018-03-24 18:45:18
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018