Dersin Amaçları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ikinci veya üçüncü sınıf öğrencilerine zorunlu ders kapsamında uygulanan ‘Sosyal Duyarlılık Dersinin’ koordine edilmesi, üretilmesi, paydaşlar ile olan ilişkilerin yönetilmesi için gerekli iletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Bilimsel araştırmalar neticesinde toplumun sosyal, kültürel, ekonomik profilinin çıkarılması, sorun ve ihtiyaçlarının tespiti, bilimsel ve sosyo-kültürel temelde çözüme yönelik projeler geliştirilmesi ve bunların uygulanması amaçlanır.

* Toplumdaki sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi sağlamak.

* Bunu yaparken farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; böylece toplumda çözüm üreten farkındalık projeleri yoluyla kurumlar arası işbirlikleri de geliştirmek.

* Öğrencilere toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

* Sosyal Duyarlılık Dersi Projelerine dahil olan öğrencilerin katılımcı demokrasiyi öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

Son Güncelleme: 2017-12-04 10:54:18
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022