Dersin Hedefleri

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde bireylerin yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya karşı bir sorumluluğu olduğuna inanan,

  • Kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan,

  • Katılımcı ve demokratik değerlerin içselleştirilmesi için uğraşan,

  • Yoksulluk-gelir dağılımı, gıda güvenliği, sağlık, eğitim, bilgiye erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve çevre arasında temel bir bağın olduğunun farkında olan,

  • Bütün bu meselelerin bir bütünlük içinde ve katılımcı-demokratik bir şekilde ele alınması gerektiğine inanan, ancak bu farkındalığın sürdürülmesini sağlayabileceğini bilen,

  • Bu doğrultuda çocuklar ve gençlerin kişisel gelişimi, insan hakları, çevre, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelliler gibi geniş bir yelpazede “ toplumsal fayda” odaklı aktif bir eğitim, öğretim ve hizmet üretmeyi hedeflemektedir.

Son Güncelleme: 2017-11-27 14:20:34
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024