Proje Fikirleri Nasıl Oluşuyor ve Proje Ataması Nasıl Yapılıyor?

Danışman öğretim elemanları tarafından ders hakkında bilgi verilerek; Akademik yılın başlamasından itibaren en çok 2 hafta içinde danışman öğretim elemanları ve öğrencilerden gelen öneriler de dikkate alarak belirledikleri proje konuları ve projelerin ana hatları belirlenir.

Böylelikle projeler, proje danışmanları ve proje takımları belirlenmiş olur. Proje danışmanları, proje takımı ile ilk toplantısını yapmakta, bu toplantıda, seçimle bir “proje sözcüsü” belirlenmektedir. Proje danışmanı, proje ile ilgili bir “ön eğitim” vermektedir.

Proje başvurusu için; Öğrenciler, proje danışmanları gözetiminde, projenin ayrıntıları üzerinde tartışmakta, çalışmakta ve projeye son şeklini verip; “proje formunu” doldurmaktadırlar. Proje danışmanları, proje formunun bir kopyasını ilgili Fakülte Koordinatörüne iletmektedirler. Bu formlarda projeler için gerekli kurumsal yazışmalar, ilgili sivil toplum örgütleri, kurumsal yapılarla olan bağlantılar ve gerekiyorsa ulaşım ve diğer giderlerin ve ihtiyaçların belirtildiği proje bütçesi de yer almaktadır Projelerle ilgili bütçe planlaması ve resmi yazışmalar Koordinatörlük ile eşgüdümlü olarak tamamlanmaktadır. 

Son Güncelleme: 2017-11-27 10:50:54
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024