Sosyal Duyarlılık Dersi Projesi Nedir?

Kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, katılımcı ve demokratik değerlerin içselleştirilmesi için uğraşan, yoksulluk-gelir dağılımı, güvenlik, gıda güvenliği, sağlık, eğitim, bilgiye erişim, cinsiyet eşitliği, insan hakları ve çevre arasında temel bir bağın olduğunun farkında olan, bütün bu meselelerin bir bütünlük içinde ve katılımcı-demokratik bir şekilde ele alınması gerektiğine inanan, bu farkındalıkla hareket eden ve bu doğrultuda kişisel gelişim, insan hakları, çevre, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelliler gibi projeler gerçekleştiren aktif bir eğitim-öğretim programıdır.

Son Güncelleme: 2017-12-04 10:43:04
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024